Tillbaka till fotosidan

Johannes Sandquist
Namn: Johannes Sandquist
Född: 1982
Bor: Härnösand
Intressen: Studier och föreningsarbete
Hemsida: Har ingen aktiv längre.
Sysselsättning: Studier och föreningsarbete
Fri text: Jag fick diagnosen Aspergers syndrom 1996 och utöver det en lindrig CP-skada och några andra små "funktionshinder", vilket gör att jag på pappret lätt uppfattas som svårt handikappad. I praktiken är jag dock rätt så stark och självständig, lever ensam utan LSS-hjälp och har lyckats skaffa mig en fil kand i historia även innhållande poäng i arkivetenskap och datavetenskap, efter att vid 22 års ålder läst in gymnasiekompetensen på folkhögskola.
Har dock en inte så trevlig barn- och ungdomstid inom handikappomsorgen och gymnasiesärskolan, varför jag är starkt negativ till mycket som pågår där.

Jag är neurodiversitetsanhängare och stark motståndare till föreningar som RFA och Attention som framställer oss neurologiskt annorlunda människor endast som hjälplösa offer för hjärndefekter. Jag var en av initiativtagarna till OA (www.aspergare.org) och är nu aktiv i den föreningen. Jag har även periodvis varit aktiv på flera andra mötesplatser för aspergare, som Aspergerforum och Asperger Kontakt.

[Info senast uppdaterat: 2011-03-29]

Tillbaka till fotosidan

Denna sida är en del av Asperger-Sverige - www.asperger-sverige.se