Tillbaka till fotosidan

Anders Pemer
Namn: Anders Pemer
Född: 1968
Bor: Tullinge
Intressen: Släktforskning, ishockey, aspergerfrågor, föreningsliv.
Sysselsättning: Sjukersättning i botten. Har fn en trygghetsanställning på heltid som webmaster för Huddinge Hockey, frilansar/vill frilansa som skribent, webdesigner, föreläsare, statist/amatörskådespelare, samt jobbar så aktivt jag kan som ordförande i Organiserade Aspergare, OA.
Hemsida: www.pemer.net, www.youtube.com/AndePeme
Fri text: Har Asperger av den mest förrä;diska sorten, jag har alltså alltid gett ett absolut helt normalt och friskt intryck, och fått alla förväntningar på mig som kommer med det, och aldrig blivit tagen på allvar när jag själv emellanåt börjat ifrågasätta mina förutsättningar, och lyssnade för länge på invändningarna och trodde på att det bara var att försöka ytterligare lite bättre. Och jag försökte. Och jag försökte... utan att just någonting jag föresatte mig fungerade särskilt länge...
Fick på detta sätt aldrig utvecklas efter mina faktiska förutsättningar förrän jag till sist blev sjukskriven vid 31, och fick diagnos atypisk autism vid utredningen när jag var 33. Precis efter fyllda 40 fick jag i stället en ren aspergerdiagnos.

Har varit med och dragit igång, och är nu ordförande i, Organiserade Aspergare. Vi måste ta makten över omvärldens bild av och förståelse för vad Asperger är, och vilka och hurdana vi aspergare är. Idag är bilden på tok för stereotyp och okunnig...

[Info senast uppdaterat: 2009-08-09]

Tillbaka till fotosidan

Denna sida är en del av Asperger-Sverige - www.asperger-sverige.se